Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Stop wykorzystywaniu

Celem programu jest zapobieganie i przeciwdziałanie problemowi komercyjnego wykorzystywania dzieci (m.in. handlowi dziećmi, wykorzystywaniu dzieci do prostytucji lub żebrania).

Więcej

Materiały dedykowane

12 czerwca - Światowy Dzień Przeciwko Pracy Dzieci

Problem komercyjnego wykorzystywania seksualnego, pomimo istniejących międzynarodowych i krajowych regulacji prawnych, wciąż dotyka dzieci (t.j. zgodnie z Konwencją Praw Dziecka osób do 18 r.ż.) na całym świecie.

Musimy lepiej identyfikować dzieci-ofiary wykorzystywania seksualnego

Dzieci wykorzystywane w prostytucji, seksturystyce, do handlu dziećmi i produkcji materiałów pornograficznych, są zależne od sprawców. Boją się i wstydzą mówić o wykorzystywaniu – nie wiedzą jak i gdzie szukać pomocy, mogą być też nieświadome faktu bycia ofiarą.

Międzynarodowa sieć organizacji pozarządowych ECPAT, której przedstawicielem w Polsce jest Fundacja Dzieci Niczyje, we współpracy z Interpolem, Europolem i Policją w poszczególnych krajach prowadzą stronę www.reportchildsextourism.eu przez którą można zgłaszać niepokojące sytuacje świadczące o wykorzystywaniu seksualnym dzieci. W Polsce, formularz jest dostępny na stronie: www.stopseksturystyce.fdn.pl. Policja weryfikuje otrzymane zgłoszenia operacyjnie i podejmuje decyzję, czy dochodzenie będzie wymagało współpracy międzynarodowej – sprawcy wykorzystywania seksualnego dzieci mogą być karani w kraju popełnienia przestępstw i w kraju ich pochodzenia.

Wakacje – czas szczególnego zagrożenia dla dzieci

Jedna trzecia wszystkich podróży odbywa się od czerwca do sierpnia[i]. Podczas wakacji dzieci i młodzież są szczególnie narażone na komercyjne wykorzystywanie seksualne. W obcych miastach i za granicą sprawcy czują się anonimowo, nie zwracają uwagi, czy osoby z którymi nawiązują kontakty są pełnoletnie. Pamiętaj: kontakty seksualne z dziećmi w zamian na za korzyści majątkowe lub osobiste są karalne – niezależnie od tego, kto ten kontakt zainicjował (art.199 § 3 k.k); rozpowszechnianie, produkcja, utrwalanie, sprowadzanie, przechowywanie posiadanie treści pornograficznych z udziałem małoletniego jest karalne (art. 202 § 3 k.k). Bezkarność sprawców wykorzystywania seksualnego dzieci często wynika z braku reakcji potencjalnych świadków – zapoznaj się z naszymi stronami i reaguj!        


 [i] Światowa Organizacja Turystyki (UNWTO) – Press release Octobre 30th 2014 www.media.unwto.org/press-release/2014-10-30/international-tourism-shows-continued-strength