Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Stop wykorzystywaniu

Celem programu jest zapobieganie i przeciwdziałanie problemowi komercyjnego wykorzystywania dzieci (m.in. handlowi dziećmi, wykorzystywaniu dzieci do prostytucji lub żebrania).

Więcej

Materiały dedykowane

Artykuły i publikacje

  • Publikacje zagraniczne

    Tutaj znajdą Państwo wybór anglojęzycznych raportów i analiz przedstawiających skalę problemu oraz działania przeciwko handlowi dziećmi i komercyjnemu wykorzystywaniu dzieci podejmowane w państwach europejskich, w tym również w Polsce.

    więcej