Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Stop wykorzystywaniu

Celem programu jest zapobieganie i przeciwdziałanie problemowi komercyjnego wykorzystywania dzieci (m.in. handlowi dziećmi, wykorzystywaniu dzieci do prostytucji lub żebrania).

Więcej

Materiały dedykowane

Badania

  • Badania

    Raporty z badań dotyczących postaw profesjonalistów i opinii publicznej, skali zjawiska handlu dziećmi, komercyjnego wykorzystywania dzieci oraz dzieci cudzoziemskich bez opieki przebywających w Polsce.

    więcej