Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Stop wykorzystywaniu

Celem programu jest zapobieganie i przeciwdziałanie problemowi komercyjnego wykorzystywania dzieci (m.in. handlowi dziećmi, wykorzystywaniu dzieci do prostytucji lub żebrania).

Więcej

Materiały dedykowane

Kontakt

Program przeciwdziałania komercyjnemu wykorzystywaniu dzieci

Fundacja Dzieci Niczyje

ul. Katowicka 31

03-932 Warszawa

tel./ faks: +48 22 616 02 68, +48 22 616 03 14

kodeks@fdn.pl