Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Stop wykorzystywaniu

Celem programu jest zapobieganie i przeciwdziałanie problemowi komercyjnego wykorzystywania dzieci (m.in. handlowi dziećmi, wykorzystywaniu dzieci do prostytucji lub żebrania).

Więcej

Materiały dedykowane

O problemie

  • Krótki wykład o problemie

    Komercyjne wykorzystywanie dzieci polega na czerpaniu korzyści (majątkowych lub innych) z nielegalnych transakcji i usług z wykorzystaniem lub zaangażowaniem osób do 18. r.ż. Może nim być zarówno handel dziećmi, jak i wykorzystywanie dzieci w prostytucji czy pornografii, do żebrania, popełniania przestępstw, pracy.

    więcej