Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Stop wykorzystywaniu

Celem programu jest zapobieganie i przeciwdziałanie problemowi komercyjnego wykorzystywania dzieci (m.in. handlowi dziećmi, wykorzystywaniu dzieci do prostytucji lub żebrania).

Więcej

Materiały dedykowane

Rada Ekspertów do spraw dzieci - ofiar handlu

Rada Ekspertów do spraw dzieci - ofiar handlu powstała w 2009 r. w ramach projektu Mario. Jej celem było inicjowanie i podejmowanie działań służących tworzeniu profesjonalnego systemu pomocy dzieciom z grupy ryzyka i dzieciom - ofiarom handlu.

Od 2013 r. przy Fundacji Dzieci Niczyje działa jedna Rada Ekspertów. Informacje o jej działalności znaleźć można tutaj